Villa

Här monterades solfångare upp på sidan av huset. Uppdaterad solcellslösning med öst och västligt montage till 12kW på taket av ett garage.

  • Datum: 7 juli. 2014
  • Kategori: Solfångare, Solceller
  • Atlas solenergi AB